AKTUALNOŚCi
2021-11-26


Ogłoszenie o przetargu

Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o. o.  ul. Kilińskiego 77, 22-400 Zamość

Ogłasza, że w dniu 07.12.2021 r. odbędzie się przetarg ofertowy na sprzedaż:

Samochodu ciężarowego marki Fiat Panda Van rok produkcji 2007.

ogłoszenie


_____________________________________________________________

2021-11-23

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2021-11-23

Pszenica:  1 498,00 zł/t  brutto (Zamość, Skierbieszów, Tuczapy)

Kukurydza mokra:   674,10 zł/t brutto (Skierbieszów)


_____________________________________________________________

2021-11-17

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2021-11-17

Pszenica:  1 444,50 zł/t  brutto (Zamość, Skierbieszów, Tuczapy)

Kukurydza mokra:   642,00 zł/t brutto (Skierbieszów)


____________________________________________________________________

2021-11-10

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2021-11-10

Pszenica:  1 369,60 zł/t  brutto (Zamość, Skierbieszów, Tuczapy)

Kukurydza mokra:   642,00 zł/t brutto (Skierbieszów)


____________________________________________________________________

2021-11-02

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2021-11-02

Pszenica:  1 230,50 zł/t  brutto (Zamość, Skierbieszów, Tuczapy)

Kukurydza mokra: 642,00 zł/t brutto (Skierbieszów)


____________________________________________________________________

2021-08-19

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2021-08-19

Pszenica:  1 070,00 zł/t  brutto (Zamość, Skierbieszów, Tuczapy)

Rzepak:  2 462,00 zł/t brutto (Zamość Skierbieszów)

Jęczmień:  728,00 zł/t brutto (Skierbieszów)
____________________________________________________________________


2021-08-17

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2021-08-17

Pszenica:  1 027,00 zł/t  brutto (Zamość, Skierbieszów, Tuczapy)

Rzepak:  2 462,00 zł/t brutto (Zamość Skierbieszów)

Jęczmień:  728,00 zł/t brutto (Skierbieszów)
____________________________________________________________________

2021-08-04

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2021-08-10

Pszenica:  963,00 zł/t  brutto (Zamość, Skierbieszów, Tuczapy)

Rzepak:  2 462,40 zł/t brutto (Zamość Skierbieszów)

Jęczmień:  728,00 zł/t brutto (Skierbieszów)
____________________________________________________________________

2021-08-04

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2021-08-04

Pszenica:  920,20 zł/t  brutto (Zamość, Skierbieszów, Tuczapy)

Rzepak:  2 462,40 zł/t brutto (Zamość Skierbieszów)

Jęczmień:  728,00 zł/t brutto (Skierbieszów)
____________________________________________________________________2021-07-29

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2021-07-29

Pszenica:  899,00 zł/t  brutto (Zamość, Skierbieszów, Tuczapy)

Rzepak:  2 462,40 zł/t brutto (Zamość Skierbieszów)

Jęczmień:  728,00 zł/t brutto (Skierbieszów)
____________________________________________________________________

2021-07-24

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2021-07-24

Pszenica:  899,00 zł/t  brutto (Zamość, Skierbieszów, Tuczapy)

Rzepak:  2 430,00 zł/t brutto (Zamość Skierbieszów)

Jęczmień:  728,00 zł/t brutto (Skierbieszów)
____________________________________________________________________

2021-03-29

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2021-03-29


Pszenica konsumpcyjna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 930,90 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 913,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 870,00 zł/t
____________________________________________________________________
2021-03-23

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2021-03-23


Pszenica konsumpcyjna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 952,30 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 934,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 890,00 zł/t
____________________________________________________________________

2021-03-09

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2021-03-09


Pszenica konsumpcyjna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 963,00 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 945,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 900,00 zł/t
Pszenica zwyczajna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 920,20 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 903,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 860,00 zł/t
  Termin płatności: 14 dni
   Kontakt: Paweł Smoliński tel. 533 944 090
____________________________________________________________________

2021-02-25

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2021-02-25


Pszenica konsumpcyjna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 973,70 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 955,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 910,00 zł/t
Pszenica zwyczajna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 930,90 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 913,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 870,00 zł/t
  Termin płatności: 14 dni
   Kontakt: Paweł Smoliński tel. 533 944 090
____________________________________________________________________

2021-02-23

Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Zamościu zaprasza do złożenia oferty na realizację dokumentacji inżynieryjnej i projektowej Sklepu – Piekarni z lokalizacją w Zamościu ul. Kilińskiego 77 zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym i załączonymi dokumentami.

Ofertę cenową na wykonanie dokumentacji projektowej prosimy złożyć zgodnie z przesłanym załącznikiem „Kosztorys zamówienia – Projekt” w formie podpisanego i opieczętowanego skanu w terminie do 28.02.2021 r. na adres e-mail: krzysztof.marek@zzz.com.pl.


____________________________________________________________________

2021-01-19

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2021-01-19


Pszenica konsumpcyjna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 941,60 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 924,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 880,00 zł/t
Pszenica zwyczajna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 898,80 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 882,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 840,00 zł/t
  Termin płatności: 14 dni
   Kontakt: Paweł Smoliński tel. 533 944 090
____________________________________________________________________

2021-01-08

Zaproszenie do składania ofert

Na świadczenie usług transportu
zboża i przetworów zbożowych paczkowanych i luzem
dla zamojskich zakładów zbożowych sp. z o.o. w zamościu


    Zaproszenie do składania ofert
____________________________________________________________________

2020-12-02


Wykonanie Zadania
„Budowa Lokalnej Piekarni wraz z Punktem Sprzedaży
Wyrobów Piekarniczych i Zbożowych w Zamojskich Zakładach Zbożowych”
w formule „zaprojektuj i wybuduj”

„W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie zakresu zamówienia informujemy, że :
Zamówienie należy rozumieć, jako:
-
wykonanie niezbędnych opracowań w tym geodezyjnych i geologicznych,
-
opracowanie projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlano-architektonicznego i projektu technicznego,
-
uzyskanie wszelkich wymaganych prawem warunków, uzgodnień i pozwoleń, w tym uzyskanie na rzecz Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę,
-
wykonanie kompleksowych prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji,
-
opracowanie dokumentacji powykonawczej, dokumentacji odbiorowej i innych niezbędnych, a wymaganych prawem dokumentów koniecznych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Przedmiot zamówienia obejmuje również zagospodarowanie terenu przyległego i zabezpieczenie placu budowy oraz najbliższego otoczenia dla potrzeb Wykonawcy oraz jego zagospodarowanie po zakończeniu robót.

W ofercie NIE NALEŻY uwzględniać wyposażenia piekarni,  urządzeń, maszyn i mebli.”


____________________________________________________________________

2020-11-09

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2020-11-09


Pszenica konsumpcyjna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 877,40 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 861,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 820,00 zł/t
Pszenica zwyczajna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 813,20 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 798,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 760,00 zł/t
  Termin płatności: 14 dni
____________________________________________________________________

2020-10-13

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2020-10-13


Pszenica konsumpcyjna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 813,20 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 798,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 760,00 zł/t
Pszenica zwyczajna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 749,00 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 735,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 700,00 zł/t
  Termin płatności: 14 dni
____________________________________________________________________

2020-10-01

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2020-10-01


Pszenica konsumpcyjna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 791,88 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 777,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 740,00 zł/t
Pszenica zwyczajna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 727,60 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 714,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 680,00 zł/t
  Termin płatności: 14 dni
____________________________________________________________________

2020-09-18

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2020-09-18


Pszenica konsumpcyjna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 738,30 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 724,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 690,00 zł/t
Pszenica zwyczajna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 706,20 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 693,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 660,00 zł/t
Pszenica wysokoglutenowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 759,70 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 745,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 710,00 zł/t
Pszenica paszowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 663,40 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 651,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 620,00 zł/t
  Termin płatności: 14 dni
____________________________________________________________________
2020-07-27

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2020-07-24


Pszenica konsumpcyjna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 706,20 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 693,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 660,00 zł/t
Pszenica zwyczajna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 684,80 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 672,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 640,00 zł/t
Pszenica wysokoglutenowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 727,60 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 714,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 680,00 zł/t
Pszenica paszowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 663,40 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 651,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 620,00 zł/t
  Termin płatności: 30 dni
____________________________________________________________________
2020-07-21
____________________________________________________________________


2020-06-08

____________________________________________________________________

2020-06-01

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2020-06-01


Pszenica konsumpcyjna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 770,40 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 756,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 720,00 zł/t
Pszenica zwyczajna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 749,00 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 735,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 700,00 zł/t
Pszenica wysokoglutenowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 802,50 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 787,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 750,00 zł/t
  Termin płatności: 30 dni
____________________________________________________________________
2020-05-25

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2020-05-25


Pszenica konsumpcyjna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 802,50 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 787,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 750,00 zł/t
Pszenica zwyczajna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 770,40 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 756,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 720,00 zł/t
Pszenica wysokoglutenowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 834,60 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 819,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 780,00 zł/t
  Termin płatności: 30 dni
____________________________________________________________________
2020-05-18

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2020-05-18


Pszenica konsumpcyjna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 813,20 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 798,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 760,00 zł/t
Pszenica zwyczajna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 781,10 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 766,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 730,00 zł/t
Pszenica wysokoglutenowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 845,30 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 829,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 790,00 zł/t
  Termin płatności: 30 dni
____________________________________________________________________
2020-05-11

Zamojskie Zakłady Zbożowe sp. z o.o.
w Zamościu
przyjmą 4 osoby na staż.

Zainteresowanych prosimy o złożenie CV
w sekretariacie ZZZ

.

___________________________________________________________________
2020-04-28

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2020-04-28


Pszenica konsumpcyjna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 823,90 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 808,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 770,00 zł/t
Pszenica zwyczajna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 791,80 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 777,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 740,00 zł/t
Pszenica wysokoglutenowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 856,00 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 840,000 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 800,00 zł/t
  Termin płatności: 30 dni
__________________________________________________________________________________

2020-04-20

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2020-04-20


Pszenica konsumpcyjna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 775,75 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 761,25 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 725,00 zł/t
Pszenica zwyczajna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 749,00 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 735,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 700,00 zł/t
Pszenica wysokoglutenowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 802,50 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 787,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 750,00 zł/t
  Termin płatności: 30 dni
_______________________________________________________
2020-04-10
__________________________________________________________________________________
2020-04-10


SKUP PSZENICY
  czynny od dnia 2020-04-14 (wtorek)

Wszystkie osoby przebywające na terenie ZZZ Sp. z o.o. w Zamościu i w Tuczapach powinny:

- nosić maseczki ochronne na twarz
- rękawiczki ochronne
- zachować odstęp od innych osób, przynajmniej 2 metry

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2020-04-14


Pszenica konsumpcyjna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 727,60 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 714,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 680,00 zł/t
Pszenica zwyczajna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 706,20 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% -693,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 660,00 zł/t
Pszenica wysokoglutenowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 749,00 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 735,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 700,00 zł/t
  Termin płatności: 30 dni


-

_______________________________________________________
2020-03-27

My też pomagamy w walce z korona wirusem.

Prezes Zamojskich Zakładów Zbożowych Dariusz Danilewicz zakupił 7200m2 wigofilu,
który został przekazany Przewodniczącemu Rady Miasta Panu Piotrowi Błażewiczowi
nadzorującemu to piękne przedsięwzięcie.

Z materiału ma powstać 150 tysięcy maseczek ochronnych uszytych między innymi przez
Koła Gospodyń Wiejskich, krawcowe, czy prywatne osoby, które zgłosiły chęć pomocy.

Maseczki będą sukcesywnie przekazywane regionalnym ośrodkom zdrowia,
szpitalom i służbom takim jak straż, staż miejska, pogotowie czy policja.

Bardzo dziękujemy osobom zaangażowanym w pomoc – MACIE WIELKIE SERCA.2020-03-16


SKUP PSZENICY WSTRZYMANY
obowiązuje od dnia 2020-03-16

__________________________________________________________________________________

2020-03-11

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2020-03-11


Pszenica konsumpcyjna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 695,50 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 682,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 650,00 zł/t
Pszenica zwyczajna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 674,10 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% -661,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 630,00 zł/t
Pszenica paszowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 652,70 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 640,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 610,00 zł/t
Pszenica wysokoglutenowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 716,90 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 703,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 670,00 zł/t
  Termin płatności: 30 dni
_________________________________________________________________________________


2020-02-26

W dniu 26 lutego 2020r. odbyło się otwarcie nowych sal ekspozycyjnych
przy Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa Adama" w Bondyrzu.

Prezes Zamojskich Zakładów Zbożowych Dariusz Danilecz
otrzymał na uroczystości podziękowanie za wsparcie budowy nowego budynku muzeum.

W imieniu Prezesa ZZZ podziękowania odebrała Justyna Wójtowicz

__________________________________________________________________________________
2020-02-21

Piłkarska Gala STS GRYF Gmina Zamość


__________________________________________________________________________________

2020-02-14

X Plebiscyt Telewizji Kablowej Zamość Video-Kadr na Najlepszego i Najpopularniejszego Trenera
i Sportowca miasta Zamość roku 2019. Galę poprowadzili Antoni Kołodziejczuk i Leonard Marczuk
a imprezę muzycznie uświetnił zamojski zespół „Solaris”

Decyzją kapituły najlepszym zawodnikiem minionego roku został Paweł Fajdek zawodnik KS „Agros” w Zamościu,
kolejne miejsca zajęli Paweł Puszkarski z MKS „Padwa”, Dominik Kopeć z KS „Agros”.

Tytuł najlepszego trenera minionego roku otrzymał Tomasz Marcin Czerwonka
– szkoleniowiec MKS „Padwa” w Zamościu, kolejne miejsca zajęli: Piotr Kostrubiec AUKS PWSZ Trefl,
Leszek Stempel KS „Agros”.

Zamojskie Zakłady Zbożowe wspierając ducha sportu ufundowały nagrody
dla wszystkich wyróżnionych zawodników i trenerów.
Na gali sportu ZZZ reprezentowali Justyna Wójtowicz i Piotr Goryczka

__________________________________________________________________________________

2020-02-05

W dniach 31 stycznia - 02 lutego 2020 roku w podwarszawskim Nadarzynie obyły się Centralne Targi Rolnicze 2020,
które są największym tego typu wydarzeniem w Polsce. Co roku targi odwiedza blisko 30 000 osób.
Wśród ponad 100 wystawców, którzy prezentowali swoją działalność oraz własne produkty
nie zabrakło stoiska firmowego Elewarr Sp. z o.o. oraz Zamojskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o.


Więcej informacji na temat wydarzenia można przeczytać na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/o-wyzwaniach-w-rolnictwie-podczas-centralnych-targow-rolniczych
 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szanse-rozwojowe-obszarow-wiejskich


Wszystkie zdjęcia są własnością Elewarr Sp. z o.o. oraz Zamojskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o. i są objęte prawami autorskimi. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania zdjęć bez zgody właścicieli.

__________________________________________________________________________________
2020-01-07


OGŁOSZENIE
Zarząd Elewarr sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza o naborze na 3 (słownie: trzy) stanowiska w Radzie Nadzorczej spółki zależnej – Zamojskie Zakłady Zbożowe sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu (KRS 0000049629). Przedmiot działalności spółki zależnej zawiera informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2019.1500 t.j. ze zm.), stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz jego integralną część.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) imię (imiona) i nazwisko,
2) numer PESEL,
3) adres do korespondencji,
4) numer telefonu (opcjonalnie).

Kandydat na stanowisko członka Rady Nadzorczej spółki Zamojskie Zakłady Zbożowe sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu musi spełniać następujące wymagania:
1) posiadać ukończone studia wyższe.
2) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego.
3) ukończyć kurs dla kandydatów na członków rady nadzorczej spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem oraz złożyć egzamin z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez właściwego ministra Skarbu Państwa, lub złożyć z wynikiem pozytywnym, egzamin przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez właściwego ministra Skarbu Państwa, bez ukończenia kursu dla kandydatów na członków rady nadzorczej spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem; od obowiązku legitymowania się zdanym egzaminem przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez właściwego ministra Skarbu Państwa, zwolniony jest kandydat, który:
a) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U.1993.44.202 ze zm.), lub
b) posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych lub doktora nauk ekonomicznych, lub
c) posiada wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych.
4) posiadać co najmniej 5 lat stażu pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
5) nie być karanym za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe.

Na potwierdzenie spełniania wymagań określonych powyżej kandydat zobowiązany jest przedłożyć:
1) dyplom ukończenia studiów wyższych,
2) oświadczenie kandydata o braku podlegania określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego,
3) zaświadczenie o odbyciu stosownego kursu lub złożeniu egzaminu, albo o uzyskaniu stopnia naukowego doktora albo o uzyskaniu wpisu na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych wraz z oświadczeniem kandydata, że nie został zawieszony ani wykreślony,
4) świadectwa pracy dokumentujące staż pracy,
5) oświadczenie, w którym stwierdza, że nie jest karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe.

Dokumenty należy składać w oryginale lub w poświadczonej notarialnie kopii. Oryginały zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia upływu terminu składania zgłoszeń.

Zgłoszenia, wraz z należy kierować na adres Elewarr sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa, przesyłką poleconą lub przesyłka kurierską, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Nabór RN ZZZ, nie otwierać przed 15 stycznia 2020 r.”.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2020 r. do godziny 12:00. Aplikacje złożone po upływie ww. terminu lub zawierające braki formalne – nie będą rozpatrywane. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dane osobowe
KRS ZZZ

__________________________________________________________________________________

2019-12-23

__________________________________________________________________________________

2019-12-16

16 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zamościu
odbyło się Przedświąteczne Posiedzenie Prezydium Rady Powiatowej i Miejskiej Zrzeszenia LZS.
Podczas spotkania wręczono wyróżnienia i podziękowania dla sponsorów,
sympatyków i działaczy PiM Zrzeszenia LZS w Zamościu

__________________________________________________________________________________
2019-12-13

13 grudnia 2019r. uczestniczyliśmy w Jubileuszowej Gali 85-lecia Hetmana Zamość.
Wiceprezes Zamojskich Zakładów Zbożowych – Dariusz Danilewicz
otrzymał podziękowania jako sponsor zrzeszony w Hetman Zamość Biznes Klub
Jednak głównymi bohaterami tej uroczystości było grono
wybitnych piłkarzy i trenerów zasłużonych dla Hetmana Zamość:
Gajdek Czesław, Hałon Eugeniusz, Janda Jan, Kulik Robert, Nowosad Roman, Pająk Zbigniew,
Pidek Andrzej, Pliżga Mariusz, Płoszaj Grzegorz, Pogódź Marek, Prejbusz Zdzisław, Sagan Franciszek,
Skonecki Marian, Soboń Waldemar, Suszek Marek, Wieczerzak Wiesław i Ziarkowski Jacek

__________________________________________________________________________________
2019-12-10

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2019-12-10


Pszenica konsumpcyjna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 706,20 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 693,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 660,00 zł/t
Pszenica zwyczajna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 684,80zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% -672,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 640,00 zł/t
Pszenica paszowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 663,40 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 651,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 620,00 zł/t
Pszenica wysokoglutenowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 727,60 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 714,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 680,00 zł/t
  Termin płatności: 30 dni
_________________________________________________________________________________
2019-12-06

W dniu Św. Mikołaja Wiceprezes Zamojskich Zakładów Zbożowych
odwiedził Przedszkole Miejskie nr 12 w Zamościu.
Obdarował dzieci słodyczami, a w ramach akcji
"Bezpieczny Przedszkolak"
przekazał dzieciom kamizelki odblaskowe.

__________________________________________________________________________________
2019-10-12
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Bidaczowie
otrzymała nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Jego oficjalne poświęcenie
i przekazanie odbyło się w niedzielę, 10 listopada.
Zamojskie Zakłady Zbożowe otrzymały podziękowania
za zaangażowanie w pozyskanie przez OSP samochodu.

__________________________________________________________________________________
2019-11-04

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2019-04-11


Pszenica konsumpcyjna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 684,80 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 672,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 640,00 zł/t
Pszenica zwyczajna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 663,40zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 651,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 620,00 zł/t
Pszenica paszowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 642,00 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 630,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 600,00 zł/t
Pszenica wysokoglutenowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 695,50 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 682,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 650,00 zł/t
  Termin płatności: 30 dni
__________________________________________________________________________________

2019-10-15

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2019-10-15


Pszenica konsumpcyjna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 663,40 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 651,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 620,00 zł/t
Pszenica zwyczajna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 642,00zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 630,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 600,00 zł/t
Pszenica paszowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 620,60 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 609,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 580 zł/t
Pszenica wysokoglutenowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 674,10 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 661,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 630,00 zł/t
  Termin płatności: 30 dni
__________________________________________________________________________________
2019-10-12

Ogólnopolski Dzień Elewarr
2019-10-12 "Kuźnia Smaków", Małe Pułkowo


__________________________________________________________________________________
2019-10-06


__________________________________________________________________________________

2019-09-27

W Zamojskich Zakładach Zbożowych odbyło się podpisanie memorandum
o współpracy w ramach projektu Platforma Żywnościowa
z udziałem
ministra rolnictwa Jana Ardanowskiego i wicepremiera Jacka Sasina.
Współpraca dotyczy warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych
z państwową spółką zbożową Elewarr, która jest właścicielem Zamojskich Zakładów Zbożowych.
Powołanie Giełdy Towarów Rolnych wiąże się ze stworzeniem sieci magazynów

do przechowywania zbóż, które będą przedmiotem obrotu giełdowego na Platformie Żywnościowej .


__________________________________________________________________________________


2019-09-23

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2019-09-23


Pszenica konsumpcyjna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 663,40 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 651,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 620,00 zł/t
Pszenica zwyczajna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 642,00zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 630,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 600,00 zł/t
Pszenica paszowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 620,60 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 609,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 580 zł/t
Pszenica wysokoglutenowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 684,80 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 672,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 640,00 zł/t
  Termin płatności: 30 dni
__________________________________________________________________________________2019-09-15

Święto ZIEMNIAKA w Ruszowie
Ruszów 2019-09-15

__________________________________________________________________________________

2019-09-08

DIECEZJALNE ŚWIĘTO PLONÓW
Krasnobród 2019-09-08

__________________________________________________________________________________
2019-09-07

Włodawa: 8 festiwal Kresowe Smaki i Talenty.
Finał plebiscytu Super Gospodynie

__________________________________________________________________________________
2019-09-05

Zamojskie Zakłady Zbożowe sp. z o.o. w Zamościu mają zaszczyt zaprosić na konferenję:
"Regeneracja Gleby podstawowym warunkiem jakości i ilości plonu"
13 września  2019r. w Sali Konferencyjnej Browar Zamość

2019-08-25

Dożynki Powiatowe w Tarnawatce 2019

__________________________________________________________________________________
2019-08-21

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2019-08-21


Pszenica konsumpcyjna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 674,10 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 661,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 630,00 zł/t
Pszenica zwyczajna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 652,70 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 640,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 610,00 zł/t
Pszenica paszowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 631,30 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 619,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 590,00 zł/t
Pszenica wysokoglutenowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 706,20 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 793,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 660,00 zł/t
  Termin płatności: 30 dni
__________________________________________________________________________________

2019-08-21

CENNIK SKUPU
Rzepak BIO - rok zbiorów 2019
SKUP WSTRZYMANY

__________________________________________________________________________________

2019-08-17

Dożynki Powiatowo - Gminne w Starym Zamościu

__________________________________________________________________________________

2019-08-01

CENNIK SKUPU
Rzepak BIO - rok zbiorów 2019
obowiązuje od dnia 2019-08-01


 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 1 583,60 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 1 554,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto -               1 480,00 zł/t

 • Termin płatności: 14 dni

2019-08-01

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2019-08-01


Pszenica konsumpcyjna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 684,80 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 672,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 640,00 zł/t
Pszenica zwyczajna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 663,40 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 651,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 620,00 zł/t
Pszenica paszowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 642,00 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 630,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 600,00 zł/t
Pszenica wysokoglutenowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 716,90 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 703,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 670,00 zł/t
  Termin płatności: 14 dni
__________________________________________________________________________________

2019-07-30

Żniwa 2019: Magazyn Zbożowy w Tuczapach

__________________________________________________________________________________

2019-07-28

W niedzielę 28 lipca 2019r. w Skaraszowie odbyła się impreza plenerowa FOLKOPOLKA.

__________________________________________________________________________________

2019-07-27

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2019-07-27


Pszenica konsumpcyjna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 695,50 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 682,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 650,00 zł/t
Pszenica zwyczajna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 674,10 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 661,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 630,00 zł/t
Pszenica paszowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 652,70 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 640,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 610,00 zł/t
Pszenica wysokoglutenowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 716,90 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 703,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 670,00 zł/t
  Termin płatności: 14 dni
__________________________________________________________________________________

2019-07-22

CENNIK SKUPU PSZENICY
obowiązuje od dnia 2019-07-20


Pszenica konsumpcyjna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 684,80 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 672,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 640,00 zł/t
Pszenica zwyczajna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 663,40 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 651,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 620,00 zł/t
Pszenica paszowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 642,00 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 630,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 600,00 zł/t
Pszenica wysokoglutenowa:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 706,20 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 693,00 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 660,00 zł/t

  Termin płatności: 14 dni

__________________________________________________________________________________

2019-07-14

W Zwierzyńcu podczas XX Zamojskich Dni Folkloru zostały ogłoszone wyniki plebiscytu organizowanego
przez Kronikę Tygodnia - Miss Supergospodynie, gdzie Zamojskie Zakłady Zbożowe były
głównym sponsorem tego wydarzenia.

__________________________________________________________________________________

2019-07-07

XXXIII WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH W SITNIE
5-7 lipca 2019r.

__________________________________________________________________________________2019-07-05


SKUP PSZENICY ZE ZBIORÓW 2018
WSTRZYMANY z dniem 5 lipca 2019r.


__________________________________________________________________________________

2019-06-14


CENNIK SKUPU PSZENICY 
OBOWIĄZUJĄCY OD 14-06-2019r.


Pszenica konsumpcyjna:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 716,90 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 703,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 670,00 zł/t

 • Termin płatności: 14 dni 
Pszenica I:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 695,50 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 682,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 650,00 zł/t

 • Termin płatności: 14 dni 
Pszenica II:
 • cena brutto przy stawce VAT 7% - 674,10 zł/t
 • cena brutto przy stawce VAT 5% - 661,50 zł/t
 • Cena podstawowa netto - 630,00 zł/t

 • Termin płatności: 14 dni
__________________________________________________________________________________

2019-06-12

W Deszkowicach Perła podejmowała Deltę Nielisz. 3:2 (1:0).
Na koszulkach piłkarzy Perły Deszkowice można dostrzec logo
Zamojskich Zakładów Zbożowych, które to wsparły lokalnych piłkarzy.
Gratulujemy zwyciężcom.

__________________________________________________________________________________


2019-06-06

III Wojewódzki Dzień Pola
"Lubelszczyzna Spichlerzem Polski"
Białka 6 czerwca 2019r.

__________________________________________________________________________________


2019-06-03