<li><a href="ofer_mags.html">Magazyn zbożowy Skierbieszów<span></span></a></li>

Kontakt

Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 77, 22-400 Zamość
Tel. +48 84 639 36 33
fax: +48 84 639 23 11
e-mail: zzz-zamosc@zzz.com.pl
www.zzz.com.pl

NIP 922-00-10-927
REGON 950161650
KRS 0000049629
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy
Wysokość Kapitału Zakładowego 3 207 500,00zł


Mapka dojazdu