Oferta - Laboratorium

laboratorium

Laboratorium Zamojskich Zakładów Zbożowych

Oferujemy szeroki zakres badań laboratoryjnych.
Wykonujemy wstępne i szczegółowe oceny przydatności ziarna do przetwórstwa lub skupu.
Wstępna kontrola ziarna umożliwia ocenę jakości i zdrowotności ziarna, co umożliwia podjęcie decyzji co do dalszego postępowania z partią. Analiza wstępna obejmuje sprawdzenie ogólnego stanu partii, sprawdzenie zapachu, orientacyjne określenie wilgotności, czystości, obecności szkodników oraz innych wad dyskwalifikujących przydatność ziarna do przetwórstwa.

Wykonujemy oznaczenia:
  • gęstości ziarna
  • wilgotności zbóż, rzepaku
  • wyrównania ziarna
  • wskaźnika sedymentacyjnego  - Test Zeleny"ego
  • liczba opadania
  • zawartość glutenu i białka
  • zawartość popiołu w pszenicy i w makach
  • zawartość zanieczyszczeń i szkodników
  • rozpływalność glutenu
  • stopień rozdrobnienia mąk
Powyższe oznaczenia przyczyniają się do prawidłowego zakwalifikowania ziarna dostarczanych próbek do skupu lub przetwórstwa.

Dysponujemy nowoczesną aparaturę do oceny parametrów technologicznych mąk i pszenicy.
Stosowane metody badawcze dostosowane są do wymogów norm branżowych oraz posiadają certyfikaty zgodności z normami.

Zapraszamy do współpracy !


Wysokość opłat za analizy jakościowe dla pszenicy

Cennik do pobrania Tutaj