O firmie

Zamojskie Zakłady Zbożowe

Zamojskie Zakłady Zbożowe od 1993 roku funkcjonują jako Sp z.o.o. której udziałowcem jest firma ELEWARR Sp. z o.o.
Swoją działalność spółka prowadzi na terenie południowo-wschodniej Polski, w rejonie Roztocza. Na terenach czystych ekologicznie o charakterze rolniczym z przewagą upraw zbóż.

Spółka posiada:

  • młyn pszenny o zdolności przerobowej 100 t/d w Zamościu,
  • elewator zbożowy z bocznicą kolejową w Zamościu,
  • magazyn zbożowy w Tuczapach.
Elewator i młyn położony jest w pobliżu szerokiego toru LHS. Umożliwia to prowadzenie importu oraz eksportu towarów masowych z sąsiadami ze Wschodu.

Firma otrzymała 15 września 2003 roku certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 na "Skup magazynowanie, przetwórstwo i sprzedaż produktów zbożowych", a także certyfikat na zgodność z zasadami systemu HACCP w zakresie "Produkcja mąk i innych przetworów zbożowych."

certyfikat certyfikat certyfikat

Podstawową działalnością Spółki jest:
produkcja mąk pszennych piekarniczych oraz rynkowych . skup, przetwórstwo, przechowywanie, oraz obrót zbożem.

Do pakowania mąk używana jest nowoczesna - pakowarka typu "lTAL-PACK" - przeznaczona do pakowania produktów mącznych.

Mąki pszenne : piekarnicze i rynkowe oraz otręby są cenione na rynku polskim. Do ich produkcji wykorzystuje się wyłącznie surowce o wysokiej jakości.

Nowoczesne laboratorium oferuje szeroki zakres badań laboratoryjnych. Wykonujemy wstępne i szczegółowe oceny przydatności ziarna do przetwórstwa lub skupu. Jest to gwarancją obiektywnej oraz szybkiej analizy parametrów jakościowych zbóż, co umożliwia rolnikom podjęcie decyzji o sprzedaży, a firmie dobór surowca.